Hava Durumu
» Duyurular » E-TİCARET (HIZLI TÜKETİM MALLARI SATIŞINA İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu' nun 2022/76 sayılı Elektronik Ticaret Siteleri ve Platformları Üzerinden Gerçekleşen Hızlı TüketimMalları Satışlarına İlişkin Tüketici Şikayetleri konusundaki genelgesi ile; 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; küresel boyutta yaşanan COVID-19 Pandemisi ile mücadele çerçevesinde alınan ve toplumsal yaşamı sınırlayan önlemler nedeniyle tüketicilerin geleneksel tüketim kalıplarında yaşanan değişime paralel olarak elektronik ticaret siteleri ve platformları üzerinden gerçekleşen alışveriş hacimlerinde daha önceki dönemlerden farklı olarak bir artış yaşandığı, 

Bu minvalde, söz konusu paradigma değişikliği ile beraber, tüketicilerin önceki dönemlerden farklı olarak, gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi hızlı tüketim malları, temel ihtiyaç ürünleri ile günlük tüketilen yiyecek içeceklerine ilişkin satın alma tercihlerini her geçen gün daha da artan bir yoğunlukta, internet sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiklerinin gözlemlendiği, 

Bununla birlikte, tüketicilerin satın alma tercihlerinde yaşanan değişim ve elektronik ticaret platformları üzerinden gerçekleşen alışverişlerin miktarının artmasıyla birlikte, tüketiciler tarafından mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla söz konusu Bakanlığa yapılan başvurularda da gözle görülür bir artış olduğunun tespit edildiği, 

Anılan şikayetlerin genel olarak; sipariş verilen ürünün taahhüt edilen süre içinde teslim edilmemesi, ürünün stokta bulunmaması neden gösterilerek veya herhangi bir neden gösterilmeksizin siparişin iptal edilmesi ve sipariş iptali akabinde sipariş bedellerinin geç iade edilmesi veya iade edilmemesi başlıkları altında üç ana kategoride toplandığı, 

Söz konusu hususlara ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin amir olduğu, Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, söz konusu mevzuat maddelerine aykırı olduğu tespit edilen her bir tüketici işlemi başına 2022 yılı için 615 Türk Lirası idari para cezası uygulandığı bildirilmiştir. 

Bu kapsamda, Bakanlığa ulaşan tüketici başvurularının önemli bir kısmını teşkil eden ve yukarıda üç farklı kategori başlığı altında yer verilen işlem ve uygulamalara yönelik olarak tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması noktasında gerekli tedbirlerin alınarak konuya azami özenin gösterildiği ve anılan mevzuata aykırı işlem tesis edildiğinin tespiti durumunda idari yaptırımların uygulanmakta olduğu belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm 01/10/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla elektronik ticaret alanında faaliyet göstermekte olan esnaf ve sanatkarların konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

E-Ticaret faaliyetleri icra eden üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaması için bahsi geçen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. 

Saygılarımızla...


Bu haber  386  kez görüntülendi.
9/8/2022
E-TİCARET (HIZLI TÜKETİM MALLARI SATIŞINA İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu' nun 2022/76...
BASİT USUL İSTİSNASI
Basit usulde vergi istisnasının uygulanmasına ilişkin ayrıntıların açıklandığı 320 serinumaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 26 Mayıs 2...
FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik 18 Şubat...
Oda Üyelerinin Borçları
Odamızın bağlı olduğu mesleki federasyon ve esnaf odaları birliğine olan katılım payı ve eğitim payı borçlarımızdan dolayı ilgili kuruluşlar...
ELEKTRİK PANO ODASI TESİSATLARI HAKKINDA DUYURU
 AG iç tesisat projelerinde ve tesisatlarında aşağıda yazılı hususlar göz önünde bulunarak projelerin hazırlanması ve tesisatların...
İŞKUR 2019 YILI BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 Yılı Bilgilendirme Broşürüne aşağıdaki "İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI VE İSTİHDAM...
SEYFEBELİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ÖN TALEP İÇİN İSTENEN BELGELER VE ŞARTLAR
SEYFEBELİ MEVKİİNE KURULACAK OLAN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KO...
SANAYİ SİCİL BELGELERİ

            Sayın Üyemiz;     ...

BİYOMETRİK FOTOĞRAFLARDA İSTENEN ÖZELLİKLER

04/08/2017 Tarihli SİVAS VALİLİĞİ il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden gelen yazıda, T.C. Kiml...

6736 Sayılı Kanunda Süre Uzatımı
3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
<...
12
Sivas Elektrikçiler Elektronikçiler Bilgisayarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38. Sokak no:14 SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Powered by .NET