Hava Durumu
» Haberler » ODA YILLIK AİDATLARI GECİKME ZAMMI AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aidat borçları ile katılma payı, esnaf
ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Buna göre; 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;
Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi
oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan
katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının
tamamının; birinci taksitinin bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28 Şubat
2021), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı
tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Bu hükümden yararlanılabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde,
ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
Borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış
davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Ayrıca, Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin
sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de bu fıkra hükümleri uygulanacaktır. Vergi mükellefiyetinin
sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının
tahsilinden vazgeçilecektir.


Bu haber  987  kez görüntülendi.
11/23/2020
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hk.
18.04.2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmi Gazete’de Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...
Esnaf ve Sanatkarlara Verilecek Destekler Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının  (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeş...
Koronavirüs Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri
Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosy...
Öğretmenler Günü Kutlu Olsun..
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
ODA YILLIK AİDATLARI GECİKME ZAMMI AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI
17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlar...
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya
olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkârların...
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması
Konfederasyonumuz ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında...
Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Sıkça Sorulan Sorular
Değerli Üyelerimiz,
T.C. İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri" başlığıyla 18/11/2020 tarihi...
KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLER
Sivas Valiliği...
COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
12345678
Sivas Elektrikçiler Elektronikçiler Bilgisayarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38. Sokak no:14 SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Powered by .NET